HakkımızdaGöksu Sondaj;
1978 yılında Zeki Göktürk tarafından su sondajı alanında hizmet vermek üzere İstanbul’da kurulmuştur. Kurulduğu yıldan beri sürdüre gelmekte olduğu su sondajı mesleğindeki tecrübesini, 2000 yılında kurumsallaşarak jeoloji mühendisliği, dalgıç pompa, karotlu sondajlar, temel sondajlar, zemin etüdleri ve jeotermal sondajlar ile faaliyetlerini sürdürmüş ve kendini geliştirmiştir.

Göksu Sondaj; tamamen kendi makine ve ekipmanlarıyla, karotlu sondajlarda 750m, su sondajlarında 500m, jeotermal sondajlarda ise 1200m derinlik kapasitesine ulaşmıştır.

Göksu Sondaj; günümüze kadar İller Bankası, DSİ, Köy Hizmetleri, İl Özel İdareleri, Karayolları, MTA, İSKİ ve Belediyeler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarına yüklenici veya alt yüklenici olarak hizmet vermiştir. Ayrıca özel sektörde proje, üst yapı ve alt yapı firmaları ile sanayi kuruluşlarına jeoloji mühendisliği hizmetleri sunulmuştur.

Göksu Sondaj; kuruluşundan bugüne kadar hizmet verdiği her kurum ve kişiyi referans olarak gösterebilmenin gururu ve sorumluluğu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Sizlerle çalışmayı ümit eder, saygılar sunarız.
GÖKSU SONDAJIN FELSEFESİ

Tanımlanan işlerin, tanımlanan süreler içinde ve en efektif bedellerle yapılmasını ön gören bir anlayış ile hizmet vermektir.


GÖKSU SONDAJIN ANA İLKELERİ;

Temel mühendisliğinde zemin problemlerinin çözümü, uygulama ve projelendirilmesi çalışmalarını sürdürmek, jeotermal sahaları ve maden sahalarının ön araştırmalarının yapılması ve yeraltı suyu ve maden suyu arama çalışmaları doğrultusunda yapılan sondaj çalışmaları konusunda teknolojik gelişmeler ile paralel hareket ederek ülkemize kaliteli mühendislik hizmetini üstün sorumluluk anlayışı ile hizmet vermektedir.