Sismik Kırılma Etüdleri

Bilindiği gibi zemin etütleri açılan temel araştırma sondajlarından elde edilen doneler, karotlar üzerinde yapılan laboratuvar deneyleri, arazide yapılan insuti deneyler ile yapılabildiği gibi sismik kırılma yöntemi uygulanarak boyuna dalga (pressure-wave) ve enine dalga (shear-wave) hızları ölçülerek dinamik elastik sabitlerin belirlenmesi şeklinde de yapılabilmektedir.

GÖKSU sahip olduğu 2000 model Amerikan yapımı 24 kanallı Seistronix marka 2 adet alet ve bu aletlere ait her çeşit ekipman ile birlikte deneyimli kadrosuyla etüt alanında yer alan farklı zemin ve kayaçların ve zeminin olası bir deprem anında zemine gelecek dinamik yüklere karşı zeminin davranışını ve zemin-temel-yapı etkileşiminin belirlenmesine esas teşkil eden P ve S dalga hızlarını ölçülerek;

• Zemin ve kayaçların dinamik ve elastik parametrelerinin belirlenmesi (elastise modülü, kayma modülü, poisson oranı, zemin hakim titreşim periyodu) kaya derinliği
• Kayaçların bozuşmuş veya sağlam kaya sınırlarının tespiti
• Faylanmadan meydana gelmiş zayıf kayaç zonlarının ortaya konulması
• Yeraltı geometrisi, gömülü faylar, süreksizlik zonlarının belirlenmesi
• Kaya birimlerde kayanın bozuşmuş ve sağlam kısımlarının tespiti
• Eğimli ortamlarda heyelan aynası ve heyelan alanının belirlenmesi

GÖKSU Sondajın deneyimli mühendisleri tarafından yapılmaktadır.
 
Jeolojik Etüd Çalışmalarınız için uzman ekibimiz sorularınızı yanıtlasın İletişime Geç Teklif Al Kataloğu İndir
Diğer Hizmetlerimiz